Hvordan gennemfører man GRUS?

GRUS følger de samme tre hovedfaser som ved MUS; altså samtalens 123:

  1. Før - forberedelsen
  2. Under - gennemførelsen
  3. Efter - opfølgningen

Gruppeudviklingssamtalen er baseret på medejerskab fra alle gruppens medlemmer som den væsentligste forudsætning. Derfor kan en arbejdsplads eller en gruppe ikke overtage et fuldt færdigt koncept fra andre. På arbejdsplads- eller afdelingsniveau forberedes gruppesamtalerne ved at der indgås aftaler om rammer og retningslinjer for stedets GRUS. Siden skal den enkelte gruppe forberede sin egen samtale, så den bliver tilpasset gruppens medarbejdere, opgaver, samværsform og særlige problemstillinger.
Før samtalen er det vigtigt, at både lederen og medarbejderne forbereder sig, fordi udbyttet af en GRUS afhænger af en god forberedelse.
Under samtalen har alle et ansvar for, at den gennemføres med et udviklingsorienteret fokus, og man når de vigtigste punkter på dagsordnen.
Efter samtalen er det i alles interesse, at der bliver fulgt op på de aftalte aktiviteter, der sikrer kompetenceudvikling og mulighed for at gennemføre arbejdsopgaverne.

De tre faser bliver uddybet i de kommende afsnit, der følger de samme principper, som er beskrevet i forbindelse med MUS.