Hvorfor gennemføre GRUS?

Der er fordele for alle parter ved en årlig GRUS, som langt hen ad vejen giver de samme fordele, som ved en MUS - her med fokus på det kollektive.

For jer, som medarbejdere, er GRUS en mulighed for at

  • få større indflydelse på gruppens arbejdssituation
  • udbygge både individuelle og gruppens samlede kompetencer
  • få klare mål og realistiske rammer for jeres arbejde
  • kende jeres leders forventninger til gruppen og dens præstationer
  • få feedback på jeres indsats

For dig, som leder, er GRUS en mulighed for at

  • kende dine medarbejderes kompetencer; specielt i forhold til gruppens samlede mål og leverancer
  • få et billede af, hvad der motiverer gruppen
  • optimere din gruppes ressourcer og kompetencer samtidig med, at medarbejdernes behov og ønsker efterleves så vidt muligt
  • at få feedback på din lederstil
  • styrke koblingen mellem virksomhedens mål og strategier og medarbejdernes kompetencer

For virksomheden som helhed kan målet med at afholde GRUS bl.a. være at identifi-cere handlinger, som skaber større trivsel og dermed bedre resultater. Det udvikler og udbreder den gruppens samlede viden, færdigheder og synsvinkler på virksomhedens mål og behov.