Roller og ansvar efter samtalen

En væsentlig forudsætning for at kunne udvikle sig er, at man er parat til udviklingen, og man kan se meningen med den.
Lederen er ikke ansvarlig for medarbejdernes udvikling, men har en vigtig rolle i forbindelse med at skabe rammerne for udviklingen og medbestemmende for udviklin-gens retning og fokus - bl.a. via fokus på den strategiske kompetenceudvikling.

Medarbejderne er ansvarlige for at sige til og fra, hvis der er noget, der ikke fungerer. - Enten de nye arbejdsopgaver, eller de andre udviklingsaktiviteter, som er sat i gang.

Tjekliste til lederen efter samtalen

Når samtalen er gennemført, bliver de aftalte udviklingsaktiviteter sat i gang. Herefter har du ansvaret for at

Motivere medarbejderne til at deltage i de aktiviteter, der er fagligt og personligt udviklende
Sikre, at gruppen bevarer sit kompetenceniveau, og samtidigt at motivere til kompetenceudvikling
Sikre en gensidig evaluering af arbejdet og aktiviteterne, der skal sikre gruppens kompetenceudvikling
Sammen med medarbejderne være opmærksomme på de udviklingsmuligheder, der ligger i ændrede arbejdsopgaver på grund af organisatoriske ændringer eller strategiske beslutninger
Sikre, at medarbejderne får mulighed for at anvende deres kompetencer i arbejdet

Tjekliste til medarbejderen efter samtalen

Når samtalen er gennemført, bliver de aftalte udviklingsaktiviteter sat i gang. Herefter har du ansvaret for at

  • Gennemføre de aftalte aktiviteter i udviklingsforløbet
  • Spørge om hjælp eller informere din leder, hvis der opstår situationer, som forhindrer dig i at gennemføre de fælles udviklingsaktiviteter, der er aftalt
  • Holde øje med, at aktiviteterne giver dig og gruppen den kompetenceudvikling, som I har aftalt, I skal have
  • Fortælle, hvis udviklingsaktiviteterne ikke giver den ønskede virkning
  • Sikre, at du/I har mulighed for at anvende jeres (nye) kompetencer i jobbet

En del af de eksempler på udviklingsaktiviteter, som du kan benytte for at udvikle dine kompetencer, kan også være gode aktiviteter at sætte i gang i forhold til gruppens udvikling. Nogle af de oplagte er

  • Jobrotation
  • Sidemandsoplæring
  • Projektarbejde
  • Coaching/mentorordning

Du kan læse mere om de forskellige udviklingsaktiviteter i afsnittet om eksempler på udviklingsaktiviteter.