Efter samtalen - opfølgning på GRUS

Efter GRUS har lederen og gruppen lavet aftaler om nye arbejdsopgaver og kompe-tenceudvikling, der medfører en række aktiviteter i et udviklingsforløb. Det kan både være aktiviteter, der inddrager hele gruppen, og det kan være aktiviteter, der fokuserer på nogle af medarbejderne.