Aftaleskema

Det aftaleskema, som du kan finde herunder, er næsten identisk med aftaleskemaet til MUS, fordi det giver god mening at kunne følge den samme struktur og en tilsvarende strategisk kompetenceudvikling for såvel gruppen som den enkelte medarbejder.

Aftaleskemaet er et forslag til, hvor man kan opsummere og fastholde de aftaler, som gruppen og lederen indgår under samtalen. De udviklingsaktiviteter, som I er blevet enige om under samtalen, føres over i skemaet.

Aftaleskemaet kan enten udfyldes i samarbejde under samtalen, eller umiddelbart efter samtalen.

Skemaet skal godkendes og underskrives af både lederen og medarbejderne.

Skemaet arkiveres enten hos lederen eller i personaleafdelingen, så det er tilgængeligt ved næste års samtale og ved en eventuel halvårlig opfølgning. Det er lederens ansvar, at det er tilgængeligt, og medarbejderne får en kopi. Alle har skemaet med til GRUS det efterfølgende år.

Aftale om arbejdsopgaver og udviklingsaktiviteter i det kommende år

1. Gruppens primære arbejdsopgaver i det kommende år

2. Hvilke kompetencer skal gruppen udvikle?

3. Er der aftaler fra sidste års aftaleskema, som skal videreføres?

4. Hvornår følger vi op på aktiviteterne i aftaleskemaet, og hvem har ansva-ret?

5. Godkendelse af udviklingsplan