Det indholdsmæssige

Det er en god idé med en aftalt struktur for, hvad man skal igennem til en GRUS. Det er med til at sikre, at alle parter har en fælles forståelse for hvilke temaer, der er i fokus under samtalen.

Man kan skabe den struktur ved hjælp af et forberedelses- og samtaleskema til GRUS, der er næsten ens med skemaet til MUS. Fokus ligger naturligt på gruppens udvikling og evalueringen af arbejdet.
Skemaet, som I kan printe herfra hjemmesiden, er tænkt som:
En hjælp til jer som forberedelse til GRUS
Styring af samtalen - som en slags dagsorden for mødet

Skemaet udfyldes inden samtalen af både leder og medarbejdere.

Som udgangspunkt følger samtalen de temaer, som er beskrevet i skemaet.
Det er dog ikke et mål i sig selv at komme alle punkterne igennem. Hvis du som leder eller I som medarbejdere har brug for at fokusere på udvalgte områder, har I ansvaret for at fortælle det, når I starter GRUS.

Skemaet bruges primært som forberedelse til samtalen og behøves ikke at blive gemt. Hvis I beslutter at gemme jeres forberedelsesskemaer, er det lederens ansvar.