Eksempler på udviklingsaktiviteter

Ofte forbinder man kompetenceudvikling med formelle udviklingsaktiviteter som kurser og uddannelser. Det er  vigtige udviklingsaktiviteter, der med fordel kan suppleres af andre udviklingsaktiviteter. Her kommer en række forskellige aktiviteter, der kan være med  til at udvikle medarbejdernes kompetencer:

  • Ekstern uddannelse
  • Selvstudier
  • Jobrotation
  • Sidemandsoplæring
  • Projektarbejde
  • Coaching/mentorordning