Aftaleskema

Aftaleskemaet er et forslag til, hvor man kan opsummere og fastholde de aftaler, som medarbejderen og lederen indgår under samtalen. De udviklingsaktiviteter, som I er blevet enige om under samtalen, føres over i skemaet.

Aftaleskemaet kan enten udfyldes i samarbejde under samtalen, eller umiddelbart efter samtalen.

Skemaet skal godkendes og underskrives af både leder og medarbejder.

Skemaet arkiveres enten hos lederen eller i personaleafdelingen, så det er tilgængeligt ved næste års samtale og ved en eventuel halvårlig opfølgning. Det er lederens ansvar, at det er tilgængeligt, og medarbejderen får en kopi af aftaleskemaet.
Lederen og medarbejderen har skemaet med til MUS det efterfølgende år.

Aftale om arbejdsopgaver og udviklingsaktiviteter i det kommende år

1. Medarbejderens primære arbejdsopgaver i det kommende år

2. Hvilke kompetencer skal medarbejderen udvikle?

3.  Er der aftaler fra sidste års aftaleskema, som skal videreføres?

4. Hvornår følger vi op på aktiviteterne i aftaleskemaet, og hvem har ansvaret?

5. Godkendelse af udviklingsplan