God spørgeteknik

God spørgeteknik handler om at stille spørgsmål, som kan få den anden person til at uddybe og forklare, hvad hun mener. Det er med til at fremme en ordentlig dialog.

Når du bruger en god teknik, så stiller du åbne spørgsmål. F.eks. ”Hvordan oplever du samarbejdet med dine kollegaer?”, eller ”Hvordan kan samarbejdet med dine kollegaer forbedres?”
Det modsatte er, når man kommer til at stille lukkede spørgsmål, hvor svaret er indlagt i spørgsmålet, som f.eks. ”Synes du ikke også, at det er vigtigt for dig, at du fremover fokuserer på at få samarbejdet med dine nærmeste kolleger til at fungere bedre?”
Eller spørgsmål, hvor man kun kan svare ja eller nej, og ikke får muligheden for at forklare sig eller kan komme med andre forslag. F.eks. ”Er det vigtigt for dig, at du fremover fokuserer på at få samarbejdet med dine nærmeste kolleger til at fungere bedre?”

Hvorfor er god spørgeteknik vigtig?

I en MUS er det afgørende, at der er en gensidig tillid og åbenhed mellem lederen og medarbejderen, så man kan få snakket om de positive og negative sider. Når man stiller åbne spørgsmål, kan det være med til at skabe den åbenhed og tillid, fordi de spørgsmål lægger op til uddybende forklaringer, som signalerer en interesse for at forstå den anden.
Åbne spørgsmål lægger op til en dialog frem for et interview, hvor den ene part skal svare ja eller nej. - Og en fælles dialog mellem jer, som henholdsvis leder og medarbejder, er udgangspunktet for en god MUS.

Eksempler på god spørgeteknik

God spørgeteknik tager som nævnt udgangspunkt i åbne spørgsmål; det er typisk spørgsmål, som starter med ”HV-ord”.

Eksempler på åbne spørgsmål er:

  • Hvordan kan samarbejdet med dine nærmeste kolleger komme til at fungere bedre?
  • Hvordan kan jeg hjælpe?
  • Skal nogen involveres for, at I kan forbedre jeres samarbejdet?
  • Hvad vil det kræve af dig?