Den gode samtale

Den gode samtale er i høj grad bestemt af de rammer, som skabes omkring samtalen. Den er naturligvis også afhængig af det indholdsmæssige, men rammerne for samtalen er medbestemmende for den åbenhed og den tillid, som kan skabes i dialogen.