Under samtalen  - gennemførsel af MUS

Under MUS er der også en fordeling af roller og opgaver, som både medarbejderen og lederen som minimum skal leve op til og kan forvente fra den anden. Der findes også gode teknikker til at skabe en endnu bedre gennemførelse af MUS. Nogle af de teknikker er beskrevet nedenfor.