GRUS

Der er oplagte muligheder for at spare tid ved at gennemføre gruppesamtaler. Men i praksis kan det også være nødvendigt at gennemføre individuelle samtaler, som giver mulighed for mere fortrolighed.

Et af de ofte fremførte argumenter mod MUS er, at det tager (for) meget af lederens tid. For de ledere, som har et stort antal medarbejdere, kan det være en næsten uoverskuelig arbejdsopgave at gennemføre individuelle samtaler med alle medarbejdere - en typisk medarbejdersamtale tager 1 - 2 timer + forberedelse og opfølgning.

Erfaringer viser, at det kun i de færreste tilfælde er muligt at spare på lederens tid, men at den tid, der bruges i forbindelse med GRUS, bliver oplevet som væsentligt bedre anvendt - i forhold til den tid, der bliver brugt på de individuelle samtaler.