MUS

Når man gennemfører samtaler i grupper, så kan det i en vis grad gå ud over dybden i samtalerne. Ofte vil der være grupper, hvor der er grænser for, hvor tæt man kan gå på hinanden, når flere er til stede under samtalen. Det kan være svært at opnå den samme fortrolighed og dermed åbenhed i samtalen.

Mange ledere og medarbejdere oplever, at der er forhold, som bedst egner sig til at tale om under fire øjne. MUS er det rigtige forum for den fortrolighed, og man får også chancen for at gå i dybden med personlige ting, der ikke er plads til i GRUS.