Hvad er MUS?

Hvad er MUS?
En medarbejderudviklingssamtale giver lederen og medarbejderen en mulighed for at få en årligt tilbagevendende dialog om medarbejderens nuværende og fremtidige arbejdsmæssige situation. Der er fokus på tre hovedelementer:

  • Året der gik - hvilke opgaver er løst, og hvilke resultater er nået.
  • Arbejdssituationen generelt - trivsel i virksomheden, herunder samarbejdet med kollegaer og nærmeste leder.
  • Året der kommer - hvilke opgaver skal løses i det kommende år, og hvad det kræver af kompetencer og udvikling.

Samtalen er altså i høj grad orienteret mod evaluering og udvikling, og erfaringen viser, at det er en god idé at holde lønspørgsmål adskilt, så man fastholder fokus på udviklingsdelen.

MUS erstatter ikke den løbende dialog mellem leder og medarbejder i hverdagen. Udviklingssamtalen er et væsentligt supplement til den daglige.