Strategisk kompetenceudvikling

I det forrige afsnit er det nævnt flere gange, at virksomheden også har stor gavn af MUS og medarbejderens kompetenceudvikling, fordi det kan være med til at sikre, at virksomheden når sine mål.

Ledere og medarbejdere kan øge gevinsten ved samarbejdet om udviklingssamtaler og -forløb, hvis man også ser strategisk på kompetenceudvikling.

GRuppeUdviklingsSamtaler (GRUS) kan især komme til deres ret i den forbindelse; det bliver beskrevet nærmere i afsnittet om GRUS og strategisk kompetenceudvikling