Hvad er kompetenceudvikling?

Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, kvalifikationer, beføjelser og/eller syns-vinkler på en given situation hos medarbejdere og ledere. Det kan være udvikling af eksisterende kompetencer eller udvikling af nye kompetencer.

Grunden til, at kompetenceudvikling nævnes i forbindelse med MUS, er at en central del af samtalen mellem medarbejderen og lederen er udviklingsorienteret. Det er un-der MUS, at lederen og medarbejderen taler om, hvad det kommende år byder på af nye opgaver, som også kræver udvikling af (nye) kompetencer.

Kompetencer er det, den enkelte

  1. Kan eller ved, f.eks. bogholderi eller betjening af et telefonsystem.
  2. Må, dvs. hvad der tillades inden for de rammer, som virksomheden tilbyder.
  3. Ønsker, dvs. det der motiverer medarbejderen.

Som inspiration er nedenfor listet en række eksempler på kompetencer. For overblikkets skyld kan kompetencerne deles op i faglige og personlige kompetencer:

Eksempler på faglige kompetencer:

  • Sproglige kvalifikationer (skriftlige og mundtlige)
  • IT-færdigheder, fx Word
  • Kommunikationsfærdigheder

Eksempler på personlige kompetencer:

  • Indfølingsevne
  • Kreativitet
  • Samarbejdsevne