MUS og GRUS

Denne hjemmeside handler om, hvordan man gennemfører hhv. en Medarbejder-UdviklingsSamtale (MUS) og GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS), og den fokuserer på praktiske værktøjer til både medarbejderen og lederen.

Det bliver tit diskuteret, om man både skal gennemføre en årlig MUS og GRUS i virksomheden, kun det ene eller det andet, eller måske GRUS hvert andet år frem for hvert år? Nogen argumenterer også for, at man kan udelukke MUS, så man kun fokuserer på GRUS - og omvendt; at der ikke er nogen idé i at bruge tid på GRUS, når man har MUS.

Mange af de organisationer, der allerede nu har fået erfaringer med GRUS, tilbyder også en individuel samtale til deres medarbejdere. Det kan dog være i en noget kortere og mindre formaliseret form, end det koncept som du kan finde her på siden.

Andre virksomheder vælger at gøre det omvendt. Lederen gennemfører MUS med alle sine medarbejdere, og man holder derefter en GRUS, hvor samtalen ikke er lige så struktureret, som ved MUS.

Begge koncepter rummer fordele og ulemper, som den enkelte virksomhed må tage op til overvejelse for at få det bedste ud af det fokus på kompetenceudvikling, som både GRUS og MUS indeholder.

Kontakt

Dansk Erhverv, Børsen, DK-1217 København K
www.danskerhverv.dk T. 3374 6000 F. 3374 6080
CVR nr. 43232010 info@danskerhverv.dk

HK/Privat, Weidekampsgade 8, Postbox 470, 0900 København C, www.hkprivat.dk hkprivat@hk.dk, Telefon: 7011 4545 

HK/Handel, Weidekampsgade 8, P.O.Box 470, 0900 København C, www.hkhandel.dkhandel@hk.dk, Telefon: 7011 4545